metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 4413 / Akta gminy Czerwonak [meldunkowe]
Jednostka: 96 / Rejestr mieszkańców gromady Kliny
Lata: 1800-1954

Pliki:

001 011 021 031 041 051 061
002 012 022 032 042 052 062
003 013 023 033 043 053 063
004 014 024 034 044 054 064
005 015 025 035 045 055 065
006 016 026 036 046 056 066
007 017 027 037 047 057 067
008 018 028 038 048 058 068
009 019 029 039 049 059 069
010 020 030 040 050 060
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::